سوالات متداول

سوالات متداول

ارسال شده توسط adminaram

  • اولیا چگونه می توانند از روند آموزشی دانش آموزان مطلع گردند؟

پاسخ:

  • برای ثبت نام در دبستان نگرش چه اقدامی باید انجام داد؟

پاسخ:

  • شهریه امسال چه قدر است؟

پاسخ:

  • آیا در تابستان برای دانش آموزان کلاسی برگزار می گردد؟

پاسخ:

  • ملاک شما برای ارزیابی دانش آموزان چیست؟

پاسخ:

  • تفاوت در روش اجرای آموزش در این مدرسه به چه صورت است؟

پاسخ:

 

  • آوریل 23, 2017